Gablota nr XII:
Rodzina niwelatorów, stare teodolity, sygnały geodezyjne, kamera fotogrametryczna i urządzenia do fotoskładu, koniec XIX i początek XX w.