Gablota nr XIV:
Urządzenia kartujące i całkujące z okresu XX w.