Gablota nr XX:
Biblioteka geodezyjna – biblioteka fotogrametryczna z „biblioteki WPG”