Gablota nr XXII:
Archiwalne wytyczne techniczne, zalecenia techniczne, instrukcje oraz tablice logarytmiczne i tablice funkcji trygonometrycznych