Gablota nr V:
Precyzyjne urządzenia pomiarowe (teodolity i dalmierze) końca XX i początków XXI wieku