Gablota nr VII:
Stare czasy geodezji w Polsce – wyposażenie warsztatowe geodetów, okres XIX i początek XX w.