Uroczystość i wystawa z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości
2008-12-08

7 listopada 2008 r. w Muzeum Geodezji WPG S.A. odbyło się spotkanie na cześć 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Okolicznościowa wystawa i film przypomniały ludzi związanych z WPG S.A., którzy walczyli o niepodległość w 1918 roku i w okresie drugiej wojny światowej.

Specjalny list do pracowników WPG S.A. przesłał z tej okazji prezydent RP Lech Kaczyński. Pisze w nim m.in., że jako rodowity warszawianin i były prezydent Warszawy zna i ceni wkład geodetów i kartografów w rozwój stolicy. To, że ta niemal w całości – w odwecie za Powstanie Warszawskie – zrównana z ziemią metropolia odrodziła się i wraz z upływem czasu staje się coraz piękniejsza, odzyskując swój blask i klimat, w istotnej mierze zawdzięczamy stołecznej służbie geodezyjnej, od pokoleń służącej Warszawie swoją wiedzą i doświadczeniem – pisze dalej prezydent.

Odnosząc się do uroczystości i wystawy, prezydent RP podkreślił, że cieszy się, iż środowisko warszawskich geodetów i kartografów zachowuje pamięć o swoich kolegach, którzy służyli ojczyźnie zbrojnie w ruchach i organizacjach narodowowyzwoleńczych, a także ofiarną i rzetelną pracą.

W krótkim wystąpieniu o tożsamości narodowej i naszym miejscu na Ziemi prof. Bogdan Ney (PAN) przedstawił historyczne relacje pomiędzy tożsamością narodową, rozumianą jako „identyczność” – w sensie religijnym, rasowym, kulturowym – a Ziemią. Jest ona nierozerwalnie związana z rozwojem ludzkości, z naszą historią. To nasze spoiwo, a cząstką tego spoiwa jest nasz zawód i ludzie go uprawiający.

Wystawa zorganizowana w Muzeum Geodezji ukazała cenne dokumenty i pamiątki po ludziach, którzy część swego życia poświęcili walce o niepodległość Polski. Większość z nich to byli pracownicy Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego (są też osoby związane z miejscem, budynkiem przy ul. Nowy Świat 2 w Warszawie, gdzie mieści się siedziba firmy). Specjalnymi gośćmi uroczystości byli: Barbara Roś, Maria Leska, Stefan Krasuski, Lucjan Miller – bohaterowie filmu, w którym wspominają czasy wojny.

Warto poznać losy: Stanisława Roweckiego, Romualda Ronisza „Jura”, Janusza Noskowskiego „Zbyszka”, Longina Kołosowskiego „Podbipięty”, Kazimierza Kucharskiego „Leśnego”, Hanny Zapendowskiej, Barbary Roś „Mrówki”, Lucjana Millera, Stanisława Skłodowskiego, Zygmunta Pętkowskiego, Jana Webera „Kismeta”, Andrzeja Szmurłły „Vana”, Stefana Krasuskiego czy rodzin Martusewiczów i Leskich. Jak powiedział inicjator wystawy, prezes WPG S.A. Ryszard Brzozowski (fot. u góry), to jest ten fragment historii Polski, warszawskiej firmy i geodezji, z którego wszyscy możemy być dumni.

Na uroczystość przybyli m.in.: główny geodeta kraju Jolanta Orlińska, wiceprezes GUGiK Jacek Jarząbek, geodeta województwa mazowieckiego Krzysztof Mączewski, geodeta m.st. Warszawy Tomasz Myśliński, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT prof. Ireneusz Winnicki, dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Witold Prószyński, dyrektor IGiK dr Marek Baranowski, prof. Andrzej Makowski (PW), prof. Zdzisław Adamczewski (PW), prof. Adam Linsenbarth, Jerzy Albin (były główny geodeta kraju). Obecni byli także: wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy Andrzej Jakubiak, kanclerz Ordynariatu Polowego WP ksiądz komandor Leon Szot, prezes ZG Związku Powstańców Warszawskich gen. Zbigniew Ścibor-Rylski, przedstawiciele administracji samorządowej, generalicja i ludzie świata nauki.

Jerzy Przywara
Z GEOFORUM