Spotkanie w Muzeum Geodezji - 03.09.2012
2012-09-13

  Spotkanie na temat wystawy pt. „Stare i nowe mapy ziem czeskich oraz polonika ze zbiorów Centralnego archiwum geodezji i katastru w Pradze”.


  Wystawa organizowana pod  auspicjami  Ambasadora  Republiki  Czeskiej  w  Polsce  pana  Jana  Sechtera. W spotkaniu udział wzięli radca Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie Karel Kysilka , dr Mirosław Kronus przewodniczący Państwowego Centralnego Archiwum Geodezyjnego i Kartograficznego w Pradze wraz z dr Tomasem Grimmem. Celem spotkania   była   dyskusja   nad   szczegółami  przygotowywanej  wystawy.