SPOTKANIE SENIORÓW – EMERYTÓW WPG S.A. NA OPŁATKU – 09.01.2013
2013-01-09

 W salach audiencjonalnych Muzeum Geodezji WPG S.A. odbył się tradycyjny opłatek seniorów WPG S.A. Opłatek zorganizowany został z inicjatywy związku zawodowego NSZZ „Solidarność” przy WPG S.A.


 Po przywitaniu gości przez przewodniczącego KZ „Solidarność” Jacka Kowalewskiego homilię wygłosił ks. prałat  Tadeusz Balewski proboszcz kościoła pw. św. Aleksandra, po odczytaniu Ewangelii i odśpiewaniu kolędy przez zebranych głos zabrał Prezes WPG S.A. Dzieląc się opłatkiem życzył wszystkim zebranym wszelkiej pomyślności, zdrowia i spokojnych pozbawionych trosk wielu szczęśliwych dni życia. Po wzajemnym podzieleniu się opłatkiem i złożeniu sobie życzeń wszyscy zebrani Seniorzy wraz z Zarządem zasiedli wspólnie do stołu wigilijnego. Spotkanie zakończyły odśpiewane razem tradycyjne polskie kolędy. Zdjęcia wykonał Andrzej Zdziennicki.