Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego w WPG S.A. - 07.01.2013
2013-01-08

  W dniu 7 stycznia 2013 roku gościł w WPG S.A. z oficjalną wizytą Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w towarzystwie Gł. Geodety Woj. Mazowieckiego Krzysztofa  Mączewskiego. Wizyta miała charakter roboczy podczas której omówiono aktualny stan realizacji zadań woj. Mazowieckiego w zakresie geomatyki oraz bieżących problemów gospodarowania województwem. W trakcie rozmowy wymieniono ogólne uwagi i opinie na temat aktualnej sytuacji rynkowej oraz perspektyw najbliższego okresu w 2013 roku. Kierownictwo firmy WPG S.A. zaprezentowało Panu Marszałkowi dorobek firmy i jej bieżące zadania. Wizytę zakończyło zwiedzanie Muzeum Geodezji oraz aktualnie prezentowanej, w salach audiencjonalnych firmy, wystawy okolicznościowej.