Szkolenie "E-podpis"
2008-06-13

10 czerwca 2008r. w godz.9.30-15.00 w Sali Muzeum Geodezyjnego WPG S.A. odbyło się szkolenie „Podpis elektroniczny w teorii i praktyce”, zorganizowane przez Zarząd Główny KSOIN.

Szkolenie przeprowadzone zostało dzięki Zarządowi Głównemu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych w porozumieniu z Kierownictwem Podyplomowych Studiów Ochrony Informacji Niejawnych Uniwersytetu Śląskiego. Wykładowcą był Pan Marek Markowski. W szkoleniu oprócz uczestników z firm zewnętrznych brali udział Zarząd WPG S.A. oraz pracownicy Działu Produkcji i Księgowości WPG S.A.
  • zalety i korzyści stosowania podpisu elektronicznego
  • uwarunkowania prawne stosowania e-podpisu
  • wymagane dokumenty i procedura uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  • bezpieczeństwo urządzeń stosowanych do podpisu elektronicznego
  • praktyczne zastosowanie e-podpisu
  • omówienie współpracy między urzędami i innymi firmami korzystającymi z e-podpisu.