Szkolenie SGP w WPG SA - 10.05.2013
2013-05-10

 W  sali  szkoleniowej  Muzeum  Geodezji  WPG SA  odbyło  się  szkolenie zorganizowane przez Komisję Szkolenia Ustawicznego Zarządu Oddziału SGP  w Warszawie na temat: „Wybrane zagadnienia dotyczące   ewidencji   gruntów  i  budynków  w  świetle   nowych   przepisów   wykonawczych  do  Prawa geodezyjnego i kartograficznego” wykłady poprowadził Witold Radzio