Wizyta w Muzeum Geodezji - 13.06.2013
2013-06-18

 Muzeum Geodezji WPG SA oraz wystawę: pt. „Dawne i obecne mapy z terytorium Republiki Czeskiej” ze zbiorów Centralnego Archiwum Geodezyjnego i Katastralnego Urzędu Geodezyjnego w Pradze, w salach kuluarowych   Muzeum   Geodezji   Warszawskiego   Przedsiębiorstwa   Geodezyjnego  S.A.   zwiedzali: członkowie   PTTK   z   Komisji Opieki nad Zabytkami z Oddziału   Stołecznego PTTK   im.  Aleksandra Janowskiego .