Przewodnicy PTTK w Muzeum Geodezji WPG SA
2013-02-07

 W dniu 7 stycznia 2013 roku  Przewodnicy Warszawscy z Warszawskiego Koła Przewodników Terenowych PTTK  zwiedzali wystawę „Sankt Petersburg – Piękno w Przestrzeni”,  stare i współczesne mapy oraz zdjęcia obiektów zabytkowych w Sankt Petersburgu, udostępnioną dla zwiedzających w salach wystawowych Muzeum  Geodezji  WPG  S.A.  Następnie zobaczyli  Muzeum Geodezji WPG S.A. z ciekawymi eksponatami geodezyjnymi.


Zwiedzanie Muzeum Geodezji WPG S.A. Przez przedstawicieli firmy Geosystems
2013-01-29

  W dniu 29 stycznia 2013 gościła  w Muzeum geodezji WPG S.A. liczna delegacja pracowników firmy GEOSYSTEMS pod kierownictwem dr Witolda Fedorowicza Prezesa  Firmy. Goście, których oprowadzał po Muzeum Wiceprezes Zarządu WPG S.A. Jacek Uchański, mieli okazję zapoznać się z całą ekspozycja muzealną a następnie   zwiedzili   wystawę   okolicznościową   „ Sankt  Petersburg    –    Piękno   w   Przestrzeni"


Zwiedzanie Muzeum WPG S.A. w styczniu 2013r.i wystawy "Sankt Petersburg, Piękno w Przestrzeni"
2013-01-17

 Muzeum i wystawę zwiedzali Seniorzy WPG S.A. i grupa członków PTTK z Grochowa z Oddziału PTTK Praga Południe im. Zygmunta Glogera


SPOTKANIE SENIORÓW – EMERYTÓW WPG S.A. NA OPŁATKU – 09.01.2013
2013-01-09

 W salach audiencjonalnych Muzeum Geodezji WPG S.A. odbył się tradycyjny opłatek seniorów WPG S.A. Opłatek zorganizowany został z inicjatywy związku zawodowego NSZZ „Solidarność” przy WPG S.A.


Wizyta Marszałka Województwa Mazowieckiego w WPG S.A. - 07.01.2013
2013-01-08

  W dniu 7 stycznia 2013 roku gościł w WPG S.A. z oficjalną wizytą Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w towarzystwie Gł. Geodety Woj. Mazowieckiego Krzysztofa  Mączewskiego. Wizyta miała charakter roboczy podczas której omówiono aktualny stan realizacji zadań woj. Mazowieckiego w zakresie geomatyki oraz bieżących problemów gospodarowania województwem. W trakcie rozmowy wymieniono ogólne uwagi i opinie na temat aktualnej sytuacji rynkowej oraz perspektyw najbliższego okresu w 2013 roku. Kierownictwo firmy WPG S.A. zaprezentowało Panu Marszałkowi dorobek firmy i jej bieżące zadania. Wizytę zakończyło zwiedzanie Muzeum Geodezji oraz aktualnie prezentowanej, w salach audiencjonalnych firmy, wystawy okolicznościowej.
123456789
„OTWARTA REALNOŚĆ” – wystawa fotografii autorstwa Siergieja Gniedoja.
881ea72e1c80661552bad974448134a0060cad44.jpg c0cefe94c7b7a19daba30d90bb26da9f5dc3fa1e.jpg aa85dc40756256675c04799b705ef0aa60893cf9.jpg 4b8da4e5eef96f64f2f1bfaa82d87b6c50302bcf.jpg 3ff5f993f766f2c623763330a742ae70f4d88799.jpg b99cfefd202ae4cd63824f32488d4f52d4f3de4a.jpg